Projekty unijne


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł Projektu: Uruchomienie linii produkcyjnej do wytwarzania elementów maszyn czyszcząco-polerujących typu TT.

Zakład Usług Mechanicznych REMECH s.c.
Ryszard Pękala Paweł Pękala

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł Projektu: Uruchomienie zmodernizowanej linii produkcyjnej w firmie REMECH s.c.

Zakład Usług Mechanicznych REMECH s.c.
Ryszard Pękala Paweł Pękala Zdzisław Pękala Piotr Pękala

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20014-2020